راحت بخواب، گرگ کوچک – Qongchu', ngavyaw' mach (فارسی، دری – كلينگون) - Ulrich Renz

راحت بخواب، گرگ کوچک – Qongchu', ngavyaw' mach (فارسی، دری – كلينگون)

By Ulrich Renz

  • Release Date: 2019-12-22
  • Genre: Ciencia ficción
  • Size: 39.03 MB

Alternative Downloads

Description

کتاب کودکان دوزبانه (فارسی، دری – كلينگون), با کتاب صوتی
‏تیم نمی‌‌تواند به خواب برود‏.‏ ‏گرگ کوچکش گم شده است!‏ ‏شاید او را بیرون خانه جا گذاشته است؟
تیم در تاریکی شب به تنهایی بیرون می‌‌رود و ناگهان با دوستانش روبرو می‌‌شود‏‏ ...‏
‏راحت بخواب، گرگ کوچک - یک قصه ی شب جذاب برای کودکان است‏.‏ ‏این کتاب به بیش از۵۰ زبان ترجمه گردیده است و به شکل ترکیب دو زبانه از کلیه ی این زبان ها در دسترس می‌‌باشد‏‏‏.‏
‏جدید!‏ ‏گوش دادن به داستان‌خوانی به زبان مادری!‏ ‏‏.‏
QonglaHbe' tIm. ngavyaw'Daj mach HutlhtaH! HurDaq 'oH chIl'a'? nIteb ram qaD tIm – ghIq juppu'Daj ghom 'e' pIHbe'ba'…
DuQbogh najmoHwI' 'oH "Qongchu', ngavyaw' mach!" lut'e'. lutvam mughlu'meH vaghmaH Holmey lulo'lu'ta'. 'ej lut laDmeH Hol chang'eng cha'bogh paq chenmoHmeH Hoch Holmeyvetlh'e' cha' wIvlaH laDwI'.

keyboard_arrow_up